videoclips homepage

Inspirerende videoclips

Op deze website kun je verschillende, zelf gemaakte, videoclips bekijken. Hiervoor hoef je je niet te registreren op deze website. De videoclips zijn verdeeld over verschillende categorieën die je via het selectiemenu kunt bekijken. De beeld- en geluidskwaliteit is bewust heel laag gehouden om de auteursrechten niet te overtreden.

Hoge kwaliteits videoclips
Het is mogelijk om de videoclips in hoge resolutie kwaliteit te downloaden, maar deze worden alleen beschikbaar gesteld voor bijzondere doeleinden (bv zoals in een kerkdienst, of evangelisatiebijeenkomst).

Je kunt een verzoek voor de DVD versie van een videoclip doen via het menu ‘aanvraag videoclip‘. Houd er rekening mee dat de websitebeheerder op geen enkele manier aansprakelijk is voor het gebruik / misbruik van het geluids- en beeldmateriaal op deze website. Indien de wettelijke en auteursrechtelijke regels door de gebruiker wordt geschonden, vrijwaart de aanvrager van deze video clip, de websitebeheerder dan ook van elke vorm van aansprakelijkheid.