Muziek videoclips – overig

Het indrukwekkende lied van Randy Butler, ‘Before You’ doet je stil staan bij het thema schuld en vergeving. Hoe kan een zondig mens voor God staan. Berouw en bekering en de keuze om op Zijn wegen te gaan brengt je uiteindelijk weer bij het hart van God. Gods liefde gaat naar ieder mens uit die zich opnieuw bekeert tot Hem. Deze clip kan goed gebruikt worden bij een oproep tot nieuwe keuzes, of een oproep om bekering.
Een prachtig lied van Don Moen, een zeer bekende worshipleider en liedjes schrijver. Het lied en de beelden brengen Gods grootheid, met name zichtbaar gemaakt door Zijn schepping, in beeld. Een mooie clip om als een bezinningsmoment te gebruiken tijdens of aan het einde van een toespraak.
Het lied Dankbaar is gemaakt door Daniel Davidis. Het lied bezingt de dankbaarheid van een mens over de verlossing die hij heeft mogen ervaren in zijn leven door het verlossende en bevrijdende werk van Jezus Christus
Dit lied is een nummer uit de opwekkingsbundel nummer 617. God is degene die jou met zeer veel toewijding gemaakt heeft, uniek en kostbaar. Hij weet als geen ander wat zich in jou speelt. Bij Hem is aanvaarding maar ook herstel..
Het lied ‘I surrender all’ wordt in deze versie op een prachtige manier gezongen en geeft weer de keuze die je maakt om niet de wereld lief te hebben maar God. En met die keuze geef je niet een stukje van je leven, maar eigenlijk alles. Dit lied kan goed gebruikt worden om je overgave aan Christus uit te drukken.
Dit lied komt uit de opwekkingsbundel nummer 598. God heeft jou gemaakt, met heel veel zorg en toewijding zoals een pottenbakker het leem bewerkt. Vanuit die wetenschap mag je leven en wandelen en handelen.
Dit lied komt uit de opwekkingsbundel nummer 640. Een krachtige proclamatie dat God altijd voor je zal zorgen. Hij is de Schepper van hemel en aarde en waakt over jou. Een geloofsversterkend lied.
Dit is niet zozeer een muziekclip, maar een proclamatie. De tekst is uitgesproken door een Baptistenpredikant, Dr Lockeridge, die eens gevraagd werd of hij voor wilde gaan in gebed tijdens een samenkomst. In plaats van dat het een gebed werd, sprak hij een indrukwekkende proclamtie uit wie Jezus Christus voor hem was, zijn Koning. Het lijkt er op alsof er geen einde komt aan de betekenissen die hij weet te geven aan de persoon Jezus Christus, telkens weer gevolgd door de vraag aan jou en mij: Ken jij Hem? Of anders gezegd: Ken jij Hem in de betekenissen zoals deze tijdens deze proclamatie wordt uitgesproken? Indrukwekkend en geloofsopbouwend.
Michael W Smith heeft dit lied geschreven en hij verwoord op een mooie manier, hoe je je als mens ook voelt of hoe je als mens ook hebt geleefd, God is altijd dezelfde en Hij heeft je lief, ja zelfs toen je hem nog niet kende. Een lied wat heel goed past bij een thema als afwijzing. De beelden zijn door een ander geproduceerd, maar de Nederlandse vertaling is er door mij aan toegevoegd.
Dit lied is uniek in zijn soort. Een Psalm van David, gecomponeerd door Brian Doerksen, vertolkt enerzijds de diepe vertwijfeling en nood als het gaat om de vraag ‘hoe lang nog God vergeet U mij’ en anderzijds het laatste woord ‘God, U zult goed voor mij zijn’. De muziek is meeslepend en klinkt soms ‘huilend’ over de tekst. Velen zullen zich in deze psalm herkennen.
De welbekende psalm 23. Door velen bezongen en bejubeld. Deze versie is geschreven en gezongen door Ted Pearce. Indrukwekkend zoals hij het hart en de emotie er in weet uit te drukken. De beelden in deze clip ondersteunen deze ervaring.
Dit is een geweldige clip, gemaakt op het lied ‘Voice of Truth’ van de groep Casting Crowns. Indringend wordt in dit lied gewezen op het feit dat het Woord van God de waarheid is. Zijn woord kan elke leugen in je leven omverwerpen, hoe sterk die leugen zich soms diepgeworteld in je leven heeft vastgezet. Het is een aanmoediging het Woord van God in situaties van onzekerheid, afwijzing etcetera te proclameren. Dit zal je uit en boven situaties kunnen tillen. Kortom, een geweldige ‘hart-onder-de-riem’ in tijden wanneer je aan veel dingen twijfelt. Gods beloftes zijn ‘ja en amen’.