Thema fragmenten

Een anderhalf minuut durend fragment uit de documentaire beperkt houdbaar uit 2007. Dit fragment laat zien hoe een gemaakte foto van een vrouw door middel van beeldbewerkingssoftware (photoshop) een compleet nieuw en sexy uiterlijk weet te creeren van de oorspronkelijke foto. Het schept daarmee een ideaalbeeld van een vrouw dat op geen enkele manier meer aansluit bij de werkelijkheid en daardoor verkeerde suggesties naar vrouwen en mannen communiceert. Uit de documentaire blijkt dat er nagenoeg geen magazine meer is dat niet met behulp van beeldbewerkingssoftware het man / vrouw beeld oppoetst en ons met misleidende foto’s voor de gek houdt.
Birds in motion is een 10 minuten durend dramastuk waar vogels een hoofdrol spelen. De indrukwekkende natuurdocumentaire ’traveling birds’ vormde het uitgangspunt voor de choreografie van beelden en muziek. Op een, soms erg confronterende manier, wordt schokkend duidelijk hoe de schoonheid van de natuur bedreigd wordt door menselijke invloeden. Maar ook de natuur zelf heeft een wrede kant waar het recht van de sterkste zijn tol eist van de zwakkere. Het dramastuk kan heel goed dienen als een bezinningsmoment, of als uitgangspunt dienen voor een creatieve verwerking over bijvoorbeeld vrijheid en gebondenheid, schoonheid en wreedheid etcetera.
De Brug is een indrukwekkend clip dat op een bijzondere manier laat zien wat God de Vader over had voor de wereld door Zijn zoon op te offeren om ons te redden. Deze clip is heel goed te gebruiken om dit aspect van het evangelie te illustreren.
Een 10 minuten durend filmpje van de engelstalige toneelgroep skitguys. Dit filmpje laat op een grappige maar ook heel serieuze manier zien hoe God in ons leven aan het werk wil gaan met als doel dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Het filmpje laat ook mooi zien dat we aan de ene kant wel willen veranderen, maar aan de andere kant dit vooral willen op onze eigen manier. Ons werkelijk overgeven aan God in dit proces blijkt nog best moeilijk te zijn…. Nederlands ondertiteld.
Het verhaal speelt zich af rond 1890. Dat was een periode waar bv. slechts 5 procent van de huwelijken tot een echtscheiding leiden. Dr Carlisle is een professor op een theologische faculteit en hij heeft een manuscript geschreven over een theologisch thema, nl. het uitdragen van de zedelijke waarden en normen van Jezus aan alle mensen. Dr Carlisle wil graag dat dit manuscript in boekvorm wordt uitgegeven maar daarvoor heeft hij de volledige instemming nodig van de raad van professoren van deze faculteit. Er is één professor die bezwaar aantekent en dat bezwaar, en zijn motivatie, wordt besproken in dit fragment. Het grappige van deze film is dat Dr Carlisle de mogelijkheid krijgt om met een tijdmachine (!) getransporteerd te worden in de tijd, 100 jaar later, naar 1990. Door deze mogelijkheid krijgt Dr Carlisle de kans om te zien waar het toe zal leiden als men gelooft wat in zijn manuscript als stelling wordt verdedigd. Interessant is dat dit fragment probeert duidelijk te maken dat enkel ‘goed doen’, zoals bijvoorbeeld het uitdragen van de christelijke normen en waarden (denk aan eerlijkheid, gerechtigheid, vriendelijkheid, vergeving etc) niet voldoende is als ook niet woorden gegeven worden welk gezag achter deze normen en waarden schuil gaat. Wat dit fragment wil laten zien is dat dat moet worden gecommuniceerd, anders wordt het gezag van de mens de norm en raken we steeds verder weg van de waarheid die van God komt! Anders worden woorden zoals liefde, gerechtigheid en vergeving uitsluitend menselijke waarden waar ieder voor zichzelf, op eigen gezag, invulling aan geeft.