Aanvraag videoclip

Aanvragen van een video clip in hoge kwaliteit

Hier kun je lezen wat de voorwaarden zijn voor als je een video clip op DVD kwaliteit wilt aanvragen.

Als je een video clip aanvraagt, dan betekent dit, dat je instemt met de volgende voorwaarden:

  1. De videoclip mag niet voor commerciele doeleinden gebruikt worden
  2. De videoclip mag niet doorgestuurd worden naar anderen
  3. De vidoeclip mag niet elders op een website of server gepubliceerd worden
  4. Voor het gebruik van deze vidoeclip mag geen geld of andere (financiële) vergoeding worden gevraagd
  5. Vertoning buiten de huiskamersfeer is op eigen titel waarbij rekening gehouden moet worden dat aan eventuele buma-stemra verplichtingen zijn voldaan
  6. Na vertoning van de videoclip moet het origineel van de computer worden verwijderd.
  7. Mocht je later deze vidoeclip opnieuw willen vertonen, doe dan opnieuw een aanvraag.

De websitebeheerder is op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik / misbruik van het geluids- en beeldmateriaal op deze website.

Indien de wettelijke en auteursrechtelijke regels door de gebruiker wordt geschonden, vrijwaart de aanvrager van deze video clip, de websitebeheerder van enige vorm van aansprakelijkheid.

Zet in ieder geval bij je aanvraag voor een videoclip, de reden waarvoor je de videoclip wilt gebruiken.

Het aanvraagformulier