Pastorale boeken homepage

Christelijke boeken database

Deze boekendatabase is een uniek archief dat door de jaren heen steeds uitgebreider geworden is. Als hulpverlener zocht ik vaak naar literatuur welke ik aan cliënten mee kon geven, om een bepaald thema wat in de behandeling aan bod kwam, verder te bestuderen. Op deze manier vergroot je de zelfwerkzaamheid van de cliënt en vergroot je het kennisgebied. Er zijn immers zoveel wijze en Godsvruchtige mensen die zinnige dingen hebben gezegd over diverse thema’s. Het zou gewoon jammer zijn als je dit de cliënt onthield!

De boekendatabase bestaat uitsluitend uit christelijke boeken. Gerubriceerd naar onderwerp en elk boek in de database is meestal voorzien van een boekbeschrijving en ISBN nummer.

Veel boeken uit deze database heb ik gelezen, maar zeker niet allemaal. Ik heb een selectie gemaakt op basis van uitgeverij en op basis van schrijvers die ik Bijbelgetrouw acht. Vrijzinnige of dubieuze schrijvers heb ik zo goed als mogelijk vermeden. Waarschijnlijk zal ik er niet voor de volle 100% in geslaagd zijn. Ook vind ik zeker niet alle boeken even goed en zijn er ook wel vragen en kanttekeningen bij te plaatsen. Maar als alleen mijn selectiecriteria de norm voor deze database zou zijn, dan doe ik anderen echt te kort. Ik laat het aan Uw volwassenheid over, zelf te beoordelen of de inhoud van de boeken door U akkoord wordt bevonden.

LET OP: Deze database is alleen om boeken te zoeken op thema. Je kunt niet via deze website boeken bestellen!